Temporary passenger lift installed in Brno (Czech Republic) for IKEA store

For Czech version, click here (Zobrazit zprávu v češtině)

The entrance to the IKEA store in Brno (Czech Republic) will be renovated in the coming months. To keep the shop optimally accessible for every visitor, IKEA wanted to install a temporary passenger lift. RECO Lift Solutions has therefore installed a RECO Plug and Play temporary passenger lift. By installing our barrier-free lift, every IKEA customer can continue to visit the store in Brno.

 

RECO Plug and Play: the temporary passenger lift for retail

 • Barrier-free & wheelchair accessible; 
 • lift exit at different heights; 
 • The store remains open and accessible to shoppers during renovation;
 • Turnkey installation within one working day;
 • Passenger lift is easy to operate for everyone;
 • Hardly distinguishable from a permanent lift; 
 • The Plug and Play lift is equipped with a walk-through cabin so the store remains accessible to emergency services.
   

RECO passenger lift rental, installed in one working day

The temporary Plug and Play lift from RECO Lift Solutions is installed on a Turn-key basis. This way, we ensure that the store has a serviceable lift available as soon as possible. In one trip, we transported the temporary passenger lift to Brno (Czech Republic) using our own transport. Two of our mechanics traveled to site to assemble the lift. To help with the placement of the Plug and Play lift, IKEA hired cranes locally. 

After the lift was installed, TÜV SÜD Czech S.R.O. inspected the lift the same day. This allowed the lift to be delivered the same day. To offer the client a fast 24-hour service, RECO has good cooperation and service agreements with Schindler CZ. This way, we can offer our lift rental service throughout Europe with a fast 24/7 breakdown service. 
 

Request a passenger lift

Or take a look at the RECO Plug and Play lift

Dočasný osobní výtah v Brně (Česká republika) pro obchodní dům IKEA

Vchod do obchodního domu IKEA v Brně v České republice bude v nadcházejících měsících renovován Aby byl obchod optimálně přístupný pro každého návštěvníka, chtěla IKEA instalovat dočasný osobní výtah. Společnost RECO Lift Solutions proto nainstalovala dočasný osobní výtah RECO Plug and Play. Díky instalaci našeho bezbariérového výtahu může každý zákazník IKEA i nadále navštěvovat obchod v Brně.

 

RECO Plug and Play: dočasný osobní výtah pro maloobchodní prodejny

 • Bezbariérový a bezbariérový přístup; 
 • Výstup z výtahu v různých výškách; 
 • Během rekonstrukce zůstává obchod otevřený a přístupný zákazníkům;
 • Instalace na klíč během jednoho pracovního dne;
 • Obsluhu osobního výtahu zvládne každý;
 • Těžko odlišitelné od trvalého výtahu; 
 • Výtah Plug and Play je vybaven průchozí kabinou, takže prodejna zůstává přístupná pro záchranné služby.


 

Pronájem osobního výtahu RECO, instalace během jednoho pracovního dne

Dočasný výtah Plug and Play od společnosti RECO Lift Solutions se instaluje na klíč. Zajistíme, aby byl v prodejně co nejdříve k dispozici provozuschopný výtah. Při jedné cestě jsme vlastními dopravními prostředky přepravili dočasný osobní výtah do Brna (Česká republika). Dva naši montéři se vydali na místo, aby výtah namontovali. Pro pomoc s umístěním výtahu Plug and Play si IKEA najala místní jeřáby. 

Po instalaci výtahu provedla společnost TÜV SÜD Czech S.R.O. ještě téhož dne jeho kontrolu. Díky tomu mohl být výtah dodán ještě týž den. Aby společnost RECO mohla klientům nabídnout rychlý 24hodinový servis, má uzavřenou dobrou spolupráci a servisní smlouvy se společností Schindler CZ. To nám umožňuje nabízet naše služby pronájmu výtahů po celé Evropě s rychlou nepřetržitou havarijní službou. 
 

Žádost o osobní výtah

Nebo se podívejte na výtah RECO Plug and Play