Station Rotterdam Alexander uitgerust met tijdelijke RECO PP personenlift

Op station Rotterdam Alexander werkt aannemer Averesch BV uit Rijssen aan de bouw van een nieuw station, waarbij trein en metro onder één dak samenkomen. Sinds afgelopen maandag is hiervoor de routing naar het perron aangepast. De inzet van een tijdelijke RECO personenlift maakt deze route voor elke reiziger drempelloos toegankelijk.

Volledig vrijstaande opstelling

Op de gewenste opstellocatie van de RECO-lift waren er in de nabijheid geen constructieve delen aanwezig waar de liftschacht aan afgeschoord kon worden. RECO heeft dit opgelost door direct naast de lift een zogenaamde 10ft ballastcontainer te plaatsen. Deze is met ca. 10ton aan ballast geladen. Het voordeel hiervan is dat RECO een volledig vrijstaande opstelling kan realiseren. Om de instaphoogte van de RECO-PP lift te compenseren, staat de RECO-lift enigszins verdiept opgesteld. Hiermee wordt op begane grond niveau een drempelloze toegang naar de lift gerealiseerd. RECO Lift Solutions beschikt over een eigen grondploeg die deze werkzaamheden uitvoert. Na plaatsing heeft de grondploeg het aanstraten verzorgd. 

Meer weten over liftverhuur voor stationsgebieden?

Grote verkeersstromen

Dagelijks verwerkt station Rotterdam Alexander ca. 37.000 in- en uitstappende trein-, metro en busreizigers. Deze verkeersstromen vragen om oplossingen met een hoge- en betrouwbare vervoerscapaciteit. RECO`s tijdelijke personenliften voldoen aan deze behoefte. Naast capaciteit, -betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, is op de inframarkt ook montagesnelheid een belangrijke vereiste. Omdat RECO dezelfde lifttechnologie gebruikt als vaste liften, zien reizigers op het eerste zicht geen onderscheid tussen een vaste lift en een tijdelijke RECO personenlift. Dankzij een snelle montage, blijft de overlast voor reizigers daarnaast zeer beperkt.

Omzetting

Na een periode van ongeveer 6 maanden plaatst RECO aan de andere zijde van het station een 2e RECO PP personenlift. Beide RECO-liften zullen over een periode van 1 a 2 weken parallel in bedrijf zijn. Hiermee wordt een soepele overgang naar de nieuwe routing gerealiseerd.  De RECO PP personenlift is verder voorzien van een liftintercom systeem van Traincentre. Hiermee is de lift volledig geïntegreerd met het liftenmonitoringsysteem van de NS.

Turn-key oplevering

“Dat RECO Lift Solutions haar tijdelijke personenliften lift turn-key oplevert past ons goed” aldus Gerald Nijland, projectleider bij Averesch BV. “Onze verantwoordelijkheid was uitsluitend het maken van ruimte en het leveren van spanning. Alle andere benodigde werkzaamheden voor het uiteindelijk in bedrijf stellen van de tijdelijke RECO-lift voor onze reizigers, heeft RECO Lift Solutions volledig op zich genomen. Dit heeft geresulteerd in een snelle- en foutloze montage”.

Ook een tijdelijke personenlift turn-key laten opleveren?