Een veilige werkplek voor ons allemaal

Bij RECO Lift Solutions betekent veiligheid en gezondheid op de werkvloer meer dan alleen het naleven van de wet of een administratieve verplichting. Als familiebedrijf in hart en nieren geven wij om de veiligheid van onze werknemers en iedereen die werk uitvoert binnen en voor de RECO Holding. Op de bouwplaats, onderweg én op kantoor. Een duidelijk geformuleerd en goed geïmplementeerd VGM-beleid staat daarom op de eerste plaats bij de uitvoering van onze diensten. Samen zorgen we dat vaders en moeders ‘s avonds weer met hun gezin aan tafel zitten!
 

De VGM-commissie

Met het VGM-beleid controleert en verbetert RECO haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en probeert de bewustwording van VGM bij werknemers te stimuleren. Hiervoor hebben we bij RECO de VGM-commissie opgericht. De controle en handhaving van het beleid vindt plaats op het terrein van RECO Lift Solutions en op de projectlocaties. Binnen de commissie zijn functies vanuit het hele bedrijf vertegenwoordigd. De directie heeft een voorbeeldfunctie binnen het VGM-beleid van RECO en maakt daarom ook deel uit van de VGM-commissie.
 

Interne communicatie over VGM-beleid

Bij RECO Lift Solutions werken we aan een organisatiecultuur waarin veilig en gezond werkgedrag centraal staat. Communicatie over ons VGM-beleid vindt plaats op verschillende manieren. Een groot deel van de communicatie wordt vanuit de VGM-commissie via de mail verstuurd. Echter is om het VGM-bewustzijn bij werknemers te stimuleren, besloten om in bepaalde gevallen de communicatie via de post te versturen. Zo wordt ook het thuisfront bereikt en worden ongevallen onder de aandacht gebracht. Op deze manier willen we bij RECO Lift Solutions het bewustzijn van medewerkers op het gebied van VGM stimuleren. Een andere manier van interne communicatie over het VGM-beleid zijn de toolboxmeetings.
 

Toolboxmeetings

Maandelijks ontvangen medewerkers instructies tijdens de verplichte toolboxmeetings. Onderwerpen die aanbod komen tijdens deze meetings zijn veiligheidsbewustwording, gladheid, geluid en veilig werken op hoogte. De theorie wordt besproken en er worden praktijktrainingen gedaan. Ook orde en netheid komen aan bod. De toolboxmeetings zorgen ervoor dat belangrijke onderwerpen centraal besproken worden. Een ander doel van deze meetings is om te horen van medewerkers hoe het gaat op de werkvloer.
 

Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten

Het melden van een ongeval bij RECO Lift Solutions kan via  secretariaat-rls@reco.eu. Medewerkers worden hier met regelmaat aan herinnerd door middel van de narrowcasting schermen in onze vestigingen. In deze mailbox worden de meldingen opgeslagen. In het geval van een ernstig incident wordt er direct overlegd en worden de hieruit voortkomende maatregelen meteen toegepast. Daarnaast is er in de regel één keer per kwartaal een commissie-overleg waarin ongevallen worden besproken. Hier wordt besloten welke maatregelen RECO Lift Solutions neemt om herhaling te voorkomen. Besluiten die voortkomen uit het overleg worden vastgelegd in de notulen. Zo wordt het uitzetten van de acties gewaarborgd.
 

Certificering van bedrijf en personeel

RECO Lift Solutions heeft een VCA*-bedrijfscertificering. Daarnaast beschikt iedere monteur en chauffeur binnen de RECO Holding minimaal over het VCA-Basiscertificaat. Alle technische en operationele medewerkers met een leidinggevende rol beschikken over het VCA-Volcertificaat.

Opleiding, voorlichting en instructie

Bij RECO Lift Solutions vinden we het belangrijk dat alle monteurs en chauffeurs de benodigde opleidingen hebben afgerond. Vanuit RECO worden deze opleidingen intern en extern aangeboden. Alle liftmonteurs krijgen daarnaast de relevante voorlichtingen en instructies. Liftmonteurs worden volledig intern opgeleid. Niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook betreft kennis en kunde van het materieel. Jaarlijks worden er daarnaast BHV- en EHBO-cursussen georganiseerd. Daarnaast bewegen we mee met de continu ontwikkelende technologie en regelgeving door onze werknemers jaarlijks de juiste bijscholing te geven.

Werken met gekeurd materieel

Onze tijdelijke personenliften zijn gecertificeerd door het Liftinstituut en worden alvorens op locatie door middel van een opstellingskeuring nogmaals gekeurd. Pas na een succesvolle keuring stellen we de lift in werking. Dit geldt ook voor al ons ander materieel. Alleen na een succesvolle keuring wordt het materieel in gebruik genomen. Zo bent u verzekerd van een veilige personenlift.

Onze tijdelijke personenliften zijn goedgekeurd volgens de Richtlijn Machines 2006/42/EG. De certificering is gebaseerd op de normen EN81-1:1998+A3 en EN81-21:2009. Onze trapliften zijn gecertificeerd volgens de BS EN81-40:2008 en de internationale standaard voor trapliften. Verder worden wij door de onderstaande partijen erkend in het leveren van kwaliteit en veiligheid. 

VGM-projectplan en Taak Risico Analyse

Omdat we werken in een risicovolle omgeving met derden stellen we voor elk individueel project waarbij arbeid wordt verricht een VGM-projectplan op. In dit document staat omschreven welke risico’s er zijn en welke beheersmaatregelen we nemen om de veiligheid en gezondheid van werkenden te waarborgen. Daarnaast voeren we bij RECO voor risicovolle taken een Taak Risico Analyse (TRA) uit. Deze analyse heeft als doel om werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren en incidenten te voorkomen. Aan de hand van de TRA wordt er een werkinstructie gemaakt. Binnen de TRA houden we ten eerste rekening met standaard werkzaamheden. Daarnaast nemen we speciale werkzaamheden, die onder andere voorkomen bij het opheffen van storingen, onderhoud en installatie, mee in de analyse.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Binnen RECO bestaat er voor elke functie een samengesteld pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Deze beschermen werknemers die aan risico’s worden blootgesteld. PBM’s mogen het werk niet belemmeren en moeten goed worden aangemeten zodat ze comfortabel zitten. Bij RECO Lift Solutions ontvangen werknemers bij indiensttreding een compleet kledingpakket dat is afgestemd op hun werkzaamheden.

Operationele medewerkers in de werkplaatsen

 • Veiligheidsschoenen (tijdens alle werkzaamheden)
 • Veiligheidshelm (bij alle montage- en demontage-werkzaamheden)
 • Gehoorbescherming (vanaf een geluidsniveau van 80 dB)
 • Veiligheidsbril (bij lassen en verspannende werkzaamheden)
 • Volgelaatsscherm (bij gebruik hogedrukspuit en slijpen)
 • Operationele medewerkers op locatie
   

Operationele medewerkers op locatie

 • Veiligheidsschoenen (tijdens alle werkzaamheden)
 • Veiligheidslaarzen (als winteruitrusting)
 • Veiligheidshelm (bij alle montage- en demontage-werkzaamheden)
 • Gehoorbescherming (vanaf een geluidsniveau van 80 dB)
 • Veiligheidsbril (bij lassen en verspannende werkzaamheden)
 • Volgelaatsscherm (bij gebruik hogedrukspuit en slijpen)
 • Vanggordel (bij werkzaamheden met valgevaar zonder randbeveiliging)

Operationele medewerkers logistiek

 • Veiligheidsschoenen (tijdens alle werkzaamheden)
 • Veiligheidshelm (bij het laden en lossen)
 • Gehoorbescherming (vanaf een geluidsniveau van 80 dB)
 • Winterpakket
   

Medewerkers op kantoor

Ook op het kantoor wordt aan de veiligheid gedacht. Zo zorgen we voor medewerkers op kantoor voor een veilige vluchtroute vanaf de werkplek. Daarnaast zijn voorzorgsmaatregelen getroffen voor eventuele noodsituaties. Medewerkers worden bij indiensttreding door een BHV’er gewezen op de vastgestelde vluchtroutes en locaties van noodvoorzieningen waaronder brandblusmiddelen, EHBO-voorzieningen en AED.
 

Milieuzorg op de werkvloer

Het doel van milieuzorg binnen het VGM-beleid is de preventie van milieuverontreiniging. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met het afvoeren van afvalmaterialen en chemische stoffen. Afgewerkte olie en filters worden altijd terug meegenomen en op de RECO-vestiging verantwoord afgevoerd. De afvalmaterialen worden door middel van gescheiden afvalstromingen bij een specialist ter verwerking aangeboden. Papier, karton, aluminium, staal, hout A, hout B en restafval worden apart verwerkt. Hout A is onbewerkt en wordt gerecycled naar een nieuw product. Verder hebben we op het dak van de werkplaatsen en het kantoor zonnepanelen geplaatst om onszelf van stroom te kunnen voorzien. Ook bieden we onze klanten de mogelijkheid om het gebruik van machines met een dieselmotor te verduurzamen door gebruik te maken van Blauwe diesel 50. Zo gaan we bij RECO op een verantwoorde manier om met het milieu.
 

Bij RECO Lift Solutions nemen we veiligheid erg serieus.

We werken veilig of we werken niet!

Voor vragen of opmerkingen over het VGM-beleid van RECO Lift Solutions kunt u mailen naar: secretariaat-rls@reco.eu.