Sociaal werkgeverschap RECO Lift Solutions beloond met PSO-certificering

Met ingang van 1 februari 2021 hebben we de Aspirant Status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we trots op! Deze ladder is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én bijbehorende keurmerk van TNO voor het objectief meetbaar en zichtbaar maken van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat RECO Lift Solutions aantoonbaar socialer onderneemt. In 2022 verwachten we een stap op de ladder te doen en Trede 1 te behalen.

RECO Lift Solutions gaat voor inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. 

Werkplekken faciliteren

RECO Lift Solutions reserveert werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hiervoor werken we samen met onder andere het MBO Rijnland en het UWV.

Ketenstimulering

Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en andere PSO-gecertificeerde organisaties. Op deze manier doen we aan ketenstimulering. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

De PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.