MVO

RECO Lift Solutions streeft naar een gezonde financiële bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde manier, door een goede balans te zoeken tussen mensen, samenleving, milieu en rendement. Het is een doelbewuste en consistente werkwijze. Wij zijn ons ervan bewust dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de basis vormt voor een gezonde groei van de onderneming op lange termijn. Zo werken wij met gescheiden afvalstromen voor zo min mogelijke belasting van het milieu en hebben wij verschillende energiebesparingsmaatregelen genomen.

Het sponsoren van (sport)evenementen en clubs sluit aan bij onze visie om sport en beweging te stimuleren. Daarnaast voelen wij ons sterk verbonden met de regio’s waarin wij gevestigd zijn. Wij steunen daarom onder andere:

Links: www.vvmoerkapelle.nl

RECO SPECIAL PRODUCTS