Tijdelijke personenliften voor bewoners

Jaarlijks verhuurt RECO Lift Solutions talloze tijdelijke personenliften en noodliften voor woningcomplexen en flatgebouwen. Maar lang niet alle flats of appartementencomplexen zijn hetzelfde. Bij sommige wooncomplexen staan we voor een flinke uitdaging om de woningen drempelvrij toegankelijk te houden. Op deze pagina hebben we verschillende praktijkvoorbeelden gepubliceerd met tijdelijke personenliften en noodliften voor woningen. Slim maatwerk, bijzondere locaties en uitdagende spoedklussen.