Erasmus MC Ziekenhuis in Rotterdam maakt parkeergarage barrièrevrij toegankelijk met tijdelijke RECO personenlift

Onlangs heeft er binnen het Erasmus MC een grote verhuizing plaatsgevonden naar het nieuwe Erasmus MC ziekenhuis. De afdelingen Radiologie en Radiotherapie zijn hierbij stapsgewijs over gegaan naar de nieuwe locatie. Door veranderende omstandigheden was de parkeerlocatie van deze patiëntengroep niet meer barrièrevrij toegankelijk. RECO Lift Solutions heeft dit opgelost door het parkeerdek te voorzien van een tijdelijke RECO PP personenlift.

Plaatsing uitstapbordes

De liftschacht van de tijdelijke RECO PP personenlift behoeft slechts 7,25 m aan oppervlakte. Bij de opstellocatie was er op het maaiveldniveau in de breedte slechts 3 m beschikbaar. Dit zou betekenen dat patiënten bij het verlaten van de lift direct de weg op zouden stappen. Om een veilig gebruik te garanderen, heeft RECO Lift Solutions dit opgelost door de liftschacht een kwartslag te draaien en te voorzien van een uitstapbordes. Deze is onder regie van RECO Lift Solutions geleverd door haar zusterbedrijf RECO uit Koudekerk aan de Rijn.

Meer over liftverhuur voor zorginstellingen

Uitsparing borstwering

Voor het plaatsen van het uitstapbordes hoefde er uitsluitend een deel van de borstwering en het hekwerk verwijderd worden. Het uitstapbordes sluit nu naadloos aan op het parkeerdek. Voor wat betreft de parkeercapaciteit hoefde er slechts 1 parkeervak opgeofferd te worden. Na plaatsing van de RECO-lift heeft RECO`s grondploeg de entree naar de RECO-lift aangestraat. Het Liftinstituut heeft de RECO-lift aansluitend gekeurd en hierna is de lift succesvol overdragen aan de opdrachtgever. De patiënten kunnen nu voor hun behandeling de polikliniek volledig barrièrevrij- en veilig bereiken.

Uitrusting tijdschakelaar

De tijdelijke RECO Personenlift hoeft uitsluitend tijdens de operationele uren van de polikliniek in bedrijf worden gesteld. Om misbruik van de lift te voorkomen heeft RECO Lift Solutions op verzoek van de opdrachtgever de RECO-lift uitgerust met een tijdschakelaar. Gedurende de niet-operationele uren blijft de liftcabine op BG-niveau met de deuren gesloten.

Ook een tijdelijke personenlift inzetten?