Noodlift in gebruik tijdens renovatiewerkzaamheden in Krommenie

Aan de Deken Schmidtstraat te Krommenie waren begin dit jaar renovatiewerkzaamheden aan de lift van het complex gepland. Om hinder van deze stilstand te beperken heeft Bureau Veritas naar de liftbehoefte van de bewoners gekeken. Hier kwam al snel naar voren dat de bewoners zonder lift aan huis gekluisterd zouden zitten. Om die reden is ervoor gekozen om een tijdelijke personenlift te plaatsen.

Omdat het pand zich niet een twee drie ervoor leende om de lift direct aan te kunnen verankeren is er gekozen voor een speciale wijze van verankeren aan zogenaamde ballastcontainers. Hierdoor kon de lift zonder veel (dure) bouwkundige aanpassingen toch eenvoudig geplaatst worden.

Meer weten over tijdelijke personenliften?

Complimenten van de Bewonerscommissie

De voorzitter van de bewonerscommissie, Simon Groot, was erg tevreden met het resultaat dat we hebben afgeleverd en stuurde ons achteraf nog wat mooie complimenten toe.

"Het resultaat mag er zijn! Mede namens de bewoners wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De overlast voor de bewoners is zweer beperkt gebleven en de geplaatste noodlift heeft prima gefunctioneerd. We zijn zeer tevreden over het eindproduct”.